Múinteoirí a Spreagann Éire 2019 2021

Cad atá ann?

Tionscnamh tras-Éireann é Spreagann Múinteoirí a fhéachann le múinteoirí a cheiliúradh agus an ról claochlaitheach a bhíonn acu sa saol agus sa phobal a aithint.

Conas tabhairt faoi

Seo cuireadh duit aighneacht a dhéanamh trínár bhfoirm ar líne a úsáid. Is féidir píosa a scríobh nó físeán a uaslódáil. Cuirfimid rogha de na scéalta is inspioráidí le chéile agus déanfaimid iad a roinnt ar an suíomh. Déanfaidh painéal gradamach de dhaoine as saol poiblí na hÉireann múinteoir amháin a roghnú as gach cúige a léiríonn ról inspioráideach na múinteoireachta. Tabharfaimid aitheantas do na múinteoirí sin ag ócáid cheiliúrtha um Múinteoirí a Spreagann sa Héilics i Deireadh Fómhair.

Cad atá á lorg againn?

Teastaíonn scéalta uainn a bheathaíonn an ról dearfach, cumhachtach, inspioráideach agus daonna a imríonn múinteoirí. Tá aighneachtaí á lorg againn ó gach cearn de Phoblacht na hÉireann faoi mhúinteoirí inspioráideacha atá nó a bhí gníomhach in aon cheann de na réimsí seo a leanas: Bunoideachas, Meánoideachas nó Breisoideachas agus Oiliúint.

Scéalta inspioráideacha de gach cineál atá uainn:

  • múinteoir a chreid ionat féin agus sa chumas atá ionat
  • múinteoir a sheas leat agus nach loicfeadh ort
  • múinteoir a mheall thú le dúshláin nua a ghlacadh ort féin
  • múinteoir a chuir réimse nua nó dearcadh nua ar do shúile duit
  • múinteoir a thacaigh leat nuair a bhí rudaí dian ort féin nó ar do theaghlach
  • múinteoir a roinn a c(h)uid ama agus scileanna chun cabhrú leat
  • múinteoir atá nó a bhí ag croílár do phobail féin
  • múinteoir a thug ort machnamh ar chúrsaí agus ceisteanna a chur
  • múinteoir a spreag thú dul leis an múinteoireacht

Cé atá ar an bpainéal?

Fógróimid painéal Meallann Múinteoirí 2019 faoi lár na Bealtaine.

Cé atá ar chúl an tionscnaimh seo?

Is í Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a bhunaigh agus a thiomáin an tionscnamh, Meallann Múinteoirí. Deontas fial daonchairdis a chuir bonn faoi agus tá tacaíocht agus comhoibriú eagraíochtaí oideachais na hÉireann aige.

Bí páirteach agus gabh buíochas

Teachers Inspire 2020

Má chaill tú an spriocdháta nó mura n-éiríonn le do ainmniúchán i mbliana, beidh muid ar ais i 2020.

teachersinspire@dcu.ie