Múinteoirí a Spreagann Éire 20232024

I mbliana beidh Louise O’Neill i gceannas ar an gcuardach dár gcuid, agus cuideoidh sí le comhrá a aimsiú, a chomhroinnt, a cheiliúradh agus a spreagadh maidir le múinteoirí spreagúla agus maidir le múinteoireacht trína ndéantar tionchar dearfach ar ár saolta.

Le linn Mhí na Samhna, déanfaidh Múinteoirí a Spreagann agus Louise do scéalta a chomhroinnt agus na 4 cinn is spreagúla den bhliain a roghnú. Déanfar na múinteoirí a bheidh ina ngné de na scéalta a cheiliúradh ag imeacht ag Institiúid Oideachais DCU agus bronnfar dealbh uathúil Múinteoirí a Spreagann orthu.

Louise O'Neill

An dóigh a n-oibríonn sé

Tá cuireadh á thabhairt againn do dhaoine ar fud na hÉireann chun scéalta a insint dúinn faoin dóigh a ndearna múinteoirí difear dearfach dá saolta agus do shaolta na ndaoine timpeall orthu.

  • Bailigh

    Bailíonn agus léann ár gcoimeádaí agus an fhoireann dá cuid na haighneachtaí uile a chuirtear isteach sula gcuirtear na cinn is spreagúla ar ghearrliosta.

  • Comhroinn

    Comhroinnimid na scéalta is spreagúla ar líne agus ar na meáin shóisialta.

  • Ceiliúir

    Roghnaímid ceithre scéal spreagúla agus ceiliúraimid an múinteoir ag croílár gach scéil ag imeacht speisialta.

Na Daoine taobh thiar de Mhúinteoirí a Spreagann

Is í Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a eagraíonn agus a reáchtálann Múinteoirí a Spreagann. Tugtar tacaíocht fhlaithiúil dó trí dheontas daonchairdiúil ón Uasal Dermot Desmond. Tacaíonn an tUasal Desmond le Cathaoir Desmond in Oideachas na Luath-Óige freisin ag Institiúid Oideachais DCU.