Múinteoirí a Spreagann Éire 2019 2021

An gcuirfear mo mholadh ar fáil don phobal?

Déanfar moltaí atá thar a bheith spreagthach (i dtuairim ár bpainéil athbhreithnithe) a roinnt leis an bpobal ar líne agus tabharfar aitheantas do na ceithre mholadh is spreagthaí (ceann amháin ó gach cúige) ag dinnéar na hócáide ceiliúrtha Múinteoirí a Spreagann ar 4 Deireadh Fómhair.

Cá fhad a mhaireann tréimhse na moltaí?

Glacfar le moltaí go dtí deireadh Meithimh 2019. Tar éis sin, roinnfear moltaí atá thar a bheith spreagthach (i dtuairim ár bpainéil athbhreithnithe) leis an bpobal ar ár láithreán gréasáin. Níos déanaí sa samhradh, roghnófar múinteoir amháin as gach cúige dá dtabharfar aitheantas ag dinnéar na hócáide ceiliúrtha Múinteoirí a Spreagann.

Cathain a gheobhaidh mé amach má roghnaíodh mo mholadh?

Déanfaimid teagmháil leat ag deireadh mhí Iúil, tar éis dúinn na moltaí uile a athbhreithniú.

Cá mhéad múinteoirí a dtabharfar aitheantas dóibh?

Ceathrar. Múinteoir amháin as gach cúige - an Mhumhain, Laighin, Connachta agus Ulaidh.

Tá an múinteoir ag a raibh tionchar orm marbh anois. An féidir liom é/í a ainmniú fós?

De mhí-ádh, ní féidir. Is é atá i gceist le Múinteoirí a Spreagann aitheantas a thabhairt do mhúinteoirí agus iad a cheiliúradh atá fós beo (ag teagasc faoi láthair nó ar scor).

Tá mé i mo chónaí i dTuaisceart Éireann. An féidir liom múinteoir a ainmniú a chónaíonn anseo?

Níl Múinteoirí a Spreagann oscailte ach do mholtaí ó Phoblacht na hÉireann faoi láthair. Táimid ag súil leis an tionscnamh a shíneadh d’oileán iomlán na hÉireann am éigin sa todhchaí.

Cá háit a mbeidh an ócáid cheiliúrtha ar siúl i Deireadh Fómhair?

Beidh sí ar siúl ag an Héilics, ar champas Ghlas Naíon DCU.

Tá ceist agam maidir e Múinteoirí a Spreagann nach bhfuil freagra uirthi anseo. Cé lena ndéanfaidh mé teagmháil ina leith?

Seol ríomhphost chugainn ag teachersinspire@dcu.ieagus déanfaimid iarracht freagra a thabhairt ar cheist ar bith a d’fhéadfadh a bheith agat.

Bí páirteach agus gabh buíochas

Teachers Inspire 2020

Má chaill tú an spriocdháta nó mura n-éiríonn le do ainmniúchán i mbliana, beidh muid ar ais i 2020.

teachersinspire@dcu.ie