Múinteoirí a Spreagann Éire 2019 2019

Réamheolas

Tá an-áthas orainn in Ollscoil Bhaile Átha Cliath as an bpríomhról atá againn maidir le Múinteoirí a Spreagann a fhorbairt. Is tionscnamh náisiúnta suntasach é seo lena dtugtar aitheantas don ról bunathraitheach atá ag an oiread múinteoirí i saolta daoine aonair agus i gcur chun cinn pobal in Éirinn.Mar mhac le beirt mhúinteoirí, d’fhéadfá a rá go bhfuil an ghairm, agus an paisean atá agam don oideachas, le fáil i mo DNA. Is iadsan agus daoine eile a spreag an grá ionam don eolas, do lorg an eolais, agus don lúcháir a bhaineann le heolas agus eagna a roinnt.