Múinteoirí a Spreagann Éire 2019 2021

The real deep investment that she made in me as a human being only revealed itself to me over a lifetime.

Maidir le

Bhí Maire Mhic Ghiolla Íosa ina hOllamh le Dlí Coiriúil, Coireolaíocht agus Pionóseolaíocht ag Coláiste na Tríonóide le beagnach deich mbliana. Ansin d’éirigh sí ina Stiúrthóir agus ina céad Leas-Seansailéar Cúnta d'institiúid Staidéar Gairmiúil an Dlí ag Ollscoil na Ríona. Toghadh Maire Mhic Ghiolla Íosa mar Uachtarán na hÉireann i 1997, agus atoghadh í gan freasúra don dara téarma in 2004. Bhain an tUachtarán Mhic Ghiolla Íosa úsáid as an tréimhse dá cuid in oifig chun tabhairt faoi shaincheisteanna maidir le ceartas, comhionannas sóisialta, cuimsiú sóisialta, agus chun frithsheicteachas agus athmhuintearas a chur chun cinn.

Bí páirteach agus gabh buíochas

Teachers Inspire 2020

Má chaill tú an spriocdháta nó mura n-éiríonn le do ainmniúchán i mbliana, beidh muid ar ais i 2020.

teachersinspire@dcu.ie